RADA ZDARMA

     S čím Vám mohu pomoci

     O terapeutce

     O psychoterapii

     Ceník a podmínky

     Supervize


 

   

     Kontakt:
     Hellena Holečková

     Kupeckého 576
     140 00 Praha 4

   

    GSM:
    777 227 031

    E-mail:
    hhellena@volny.cz


 

 

 

Ceník

 • Nestátní nezdravotnické zařízení

 • Služby jsou plně hrazeny klientem

 • Individuální psychoterapie - 700 Kč/50-60min.

 • Rodinná a párová psychoterapie - 1200 Kč/90min.

Podmínky

 • Konzultace si objednáte předem e-mailem nebo telefonicky

 • Nejčastější frekvence konzultací je 1x týdně, další změny jsou předmětem domluvy

 • Platby jsou hrazeny v hotovosti na místě

 • Diskrétnost zaručuji. Možnost anonymní spolupráce.


Terapeutický kontrakt

Terapeutický kontrakt vymezuje podmínky spolupráce klienta a terapeuta. Jednak chrání jejich vztah a jednak slouží k ochraně jejich osobních práv. Kontrakt je závazný, nikoli však neodvolatelný. Lze od něho odstoupit buď po dohodě, nebo i jednostranně.

Zásada důvěrnosti

Všechny informace, které terapeut v průběhu terapie o klientovi získá, považuje terapeut za důvěrné. Terapeut nesděluje / pokud není s klientem domluven jinak/ informace o klientovi a průběhu terapie nikomu, ani klientovým nejbližším příbuzným. Terapeut si vyhrazuje právo diskutovat průběh terapie s kolegy anebo v rámci supervizí. V těchto případech zůstane klient anonymní.


Hranice terapeutického vztahu

Terapeutický vztah je omezen na terapeutickou místnost. Terapeut s klientem se nebudou scházet na jiných místech a u jiných příležitostí, než je předem domluvená konzultace.
Vztah klienta a terapeuta zůstane terapeutický a ne přátelský, partnerský nebo sexuální. Všechny potřeby terapeuta jsou naplněny finanční odměnou za terapii.
Terapeut je otevřen jakékoli kritice své práce.
Pokud klient způsobí jakékoli materiální škody v terapeutické místnosti, je povinen je uhradit.

Technické podmínky a průběh terapie

 1. Konzultaci lze bez finanční náhrady zrušit 24 hodin předem. Pokud se klient v určitý týden nemůže na terapii dostavit, nahradí si hodinu v jiný týden. Pokud si hodinu nemůže nahradit, zavazuje se terapeutovi uhradit částku za konzultaci.

 2. Se změnami v kontraktu musejí souhlasit oba jeho účastníci.

 3. Konec terapie je otázkou diskuse o naplnění zakázky.