RADA ZDARMA

     S čím Vám mohu pomoci

     O terapeutce

     O psychoterapii

     Ceník a podmínky

     Supervize


 

   

     Kontakt:
     Hellena Holečková

     Kupeckého 576
     140 00 Praha 4

   

    GSM:
    777 227 031

    E-mail:
    hhellena@volny.cz

 

 

 

PSYCHOTERAPEUTICKÁ GESTALT PORADNA
PRO TERAPII, RODINU A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Neslibuji Vám "cestu růžovou zahradou", ale na konci
naší spolupráce si budete moci říct:
"Tančím tak rychle, jak dokážu"

Těším se na Vás a přeji odvahu při cestě za sebepoznáním.  

 

Nabízím individuální psychoterapii, psychologické poradenství, párovou
a rodinnou psychoterapii a doprovod při osobnostním rozvoji

 

 

                                                                          

 

Terapie Vám pomůže s překonáváním

 • Emočních potíží – deprese, úzkosti, záchvaty, paniky, fobie, strachy, stud /sociální fobie/, obsedantních poruch /poruchy, ve kterých se prožívají nechtěné a vracející se myšlenky a stavy, je nutnost opakovat určité druhy chování a klient prožívá extrémní úzkost, pakliže tyto úkony nevykovává/, zvládání následků traumat /zneužívání, znásilnění, fyzické a psychické týrání, šikana, přežití nehod a katastrof/, zvládání stresu a jeho následků, problémů v osobním životě a ve vztazích, pocity méněcennosti a sníženého sebevědomí
   

 • Psychosomatických potíží - jakékoliv fyzické potíže / bolesti hlavy, zažívací potíže, bolesti páteře, napětí a bolesti ve svalech/ bolesti mají zejména psychické a emoční příčiny/ podle některých teorií jsou fyzické nemoci projevy agrese člověka obrácené proti sobě samému tj. dovnitř/
   

 • Poruchy spánku – nespavost, nadměrný spánek, děsivé sny, noční můry, …
   

 • Poruchy příjmu potravy - přejídání, bulimie, anorexie, …
   

 • Sexuální poruchy – poruchy sexuální touhy, poruchy vzrušení, poruchy orgasmu, sexuální odchylky,…
   

 • Závislosti na návykových látkách - alkoholové i nealkoholové drogy
   

 • Impulzivní poruchy –kleptomanie, pyromanie, gamblerství
   

 • Poruchy osobnosti – dlouhodobé potíže, které souvisí s charakterem klienta s jeho vnitřními prožitky a s jeho chováním
   

 • Příklady poruch osobnosti – paranoidní porucha osobnosti – člověk je často agresivní, vztahovačný a podezřívavý, často týrající své okolí, přecitlivěla reaguje na jakoukoli kritiku
   

 • Závislá porucha osobnosti - člověk se stává ve vztazích závislým na svém partnerovi, je často submisivní, potřebuje, aby se o něj druzí starali, nechává druhé rozhodovat o svém životě
   

 • Narcistní porucha osobnosti –člověk potřebuje neustálý obdiv a dělá všechno proto, aby jej dosáhl, má potřebu povyšovat se nad ostatní
   

 • Psychotické poruchy a schizofrenie - rozpad vnímání, myšlenkového procesu, emocí,…