RADA ZDARMA

     S čím Vám mohu pomoci

     O terapeutce

     O psychoterapii

     Ceník a podmínky

     Supervize


 

   

     Kontakt:
     Hellena Holečková

     Kupeckého 576
     140 00 Praha 4

   

    GSM:
    777 227 031

    E-mail:
    hhellena@volny.cz


 

 

 

 Individuální psychoterapie


 • Poradenství

  • jednorázové i krátkodobé / maximálně 3krát/ konzultace

  • práce na zvládání krizových situací

  • náhled na nové a zátěžové situace

  • pomoc při vytváření závažných rozhodnutí

  • řešení konkrétních problémů

 • Dlouhodobá terapie

 • Zvládání stressu

 • Práce s příčinami vzniku stressu

 • Rozvoj emoční inteligence - práce s úzkostí, studem, náladami, zvýšení sebevědomí

 • Rozvoj komunikačních dovedností - schopnost se jasně vyjadřovat, práce s manipulací, odmítáním, schopnost přijetí sebe sama, vyvázání se z rizikových vztahů

 • Rozvoj a změna osobnosti - vyrovnání se s rodinnými zátěžemi, následky zneužívání, těžká životní traumata

 • Relaxace 

  • uvolnění

 

 

   Cílové problémy terapie

 • Deprese, úzkosti, tréma, poruchy příjmu potravy, závislosti, poruchy osobnosti

 • Problémy v partnerském soužití, konflikty se členy rodiny, neuspokojivé vztahy

 • Obtíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb

 • Nespokojenost se sebou samým, pocity osamělosti

 • Nedostatek uspokojení v pracovním životě

 • Nadměrná sebekritika

 • Problémy s vlastní identitou, nevyjasněné sexuální orientace a preference

 • Posttraumatické stavy - následky autonehody, ztráta blízké osoby, potrat, neplodnost, diagnóza fatální choroby, odloučení, rozvod

 • Psychosomatické symptomy - nespavost, nechutenství

 • Vyrovnání se s životními změnami - narození dítěte, stěhování, krize středního věku

 • Závislosti

 • Traumatické vzpomínky 

 

 

    Co můžete očekávat od terapie

 • Využití vlastních zdrojů k dosažení spokojenosti, cílů a úspěchu

 • Soulad v komunikaci s okolím

 • Zvýšení atraktivity svého života

 • Zbavení se trémy, strachu a úzkosti

 • Plánování a důvěra v budoucnost, prožívání přítomnosti

 • Ovládání svých nálad a posilování svých silných stránek

 • Přijetí zodpovědnosti za svůj život

 • Navazování "dobrých" vztahů

 • Pochopení vlastních potřeb a zvýšení empatie pro potřeby druhých

 • Vytváření si možností volby, zbavení se pocitů bezmoci, ovládání svých vnitřních stavů a řízení svého myšlení