RADA ZDARMA

     S čím Vám mohu pomoci

     O terapeutce

     O psychoterapii

     Ceník a podmínky

     Supervize


 

   

     Kontakt:
     Hellena Holečková

     Kupeckého 576
     140 00 Praha 4

   

    GSM:
    777 227 031

    E-mail:
    hhellena@volny.cz


 

 

 

 Partnerská a rodinná terapie


 • řešení problémů v partnerských a rodinných vztazích

 

 

  Cílové problémy terapie

 • Deprese, úzkosti, tréma, poruchy příjmu potravy, závislosti, poruchy osobnosti

 • Problémy v partnerském soužití, konflikty se členy rodiny, neuspokojivé vztahy

 • Obtíže s prosazováním vlastních zájmů a potřeb

 • Nespokojenost se sebou samým, pocity osamělosti

 • Nedostatek uspokojení v pracovním životě

 • Nadměrná sebekritika

 • Problémy s vlastní identitou, nevyjasněné sexuální orientace a preference

 • Posttraumatické stavy - následky autonehody, ztráta blízké osoby, potrat, neplodnost, diagnóza fatální choroby, odloučení, rozvod

 • Psychosomatické symptomy - nespavost, nechutenství

 • Vyrovnání se s životními změnami - narození dítěte, stěhování, krize středního věku

 • Závislosti

 • Traumatické vzpomínky 

 

 

  Co můžete očekávat od terapie

 • Využití vlastních zdrojů k dosažení spokojenosti, cílů a úspěchu

 • Soulad v komunikaci s okolím

 • Zvýšení atraktivity svého života

 • Zbavení se trémy, strachu a úzkosti

 • Plánování a důvěra v budoucnost, prožívání přítomnosti

 • Ovládání svých nálad a posilování svých silných stránek

 • Přijetí zodpovědnosti za svůj život

 • Navazování "dobrých" vztahů

 • Pochopení vlastních potřeb a zvýšení empatie pro potřeby druhých

 • Vytváření si možností volby, zbavení se pocitů bezmoci, ovládání svých vnitřních stavů a řízení svého myšlení